Användningen av skogsmaskiner

Skogsbruk har alltid haft stor betydelse i Sverige och började i liten skala med avverkning för främst, ved för värme och matlagning, båttillverkning och hus. Då använde man främst yxa och såg och som transport användes normalt häst. Hästen dominerade ända fram till 1960-talet men desto mer industrialiseringen utvecklades, har med tiden nästan alla hästar och allt manuellt arbete ersatts av maskiner. Detta på grund av att mer träd krävdes, då nu papper ökade efterfrågan på marknaden.

Med ökad efterfrågan krävdes också större volymer i snabbare takt och man tog fram olika typer av enklare skogsmaskiner. Dessa var både svåra och farliga att arbeta med och krävde oftast mycket underhåll och reparationer vilket gjorde att maskinen inte kunde användas i väntan på eventuella delar. Detta gjorde att maskinen inte direkt var ekonomisk för skogsägaren. Dessutom förstördes mycket av marken på grund av maskinens tyngd och dåliga hjul.

Användningen av skogsmaskiner

Dagens Skördare och dess arbete och arbetsmoment.

Dagens automatiserade skogsskördare har idag stor kapacitet på att fälla, kvista och aptera varje enskilt träd. Skördaren griper med sin hydrauliska griparm, stammen närmast roten, och kapar trädet med en motorsågsliknande klinga. Därefter matas det kapade trädet genom griparmen där kvistningen sker. Apteringen sker med hjälp av en dator, som både mäter stammens diameter och längd på stammen som kvistas, så att rätt längd kan kapas. Arbetsmomentet med kapning, kvistning och aptering, tar högst 30 sekunder.

Dagens skördare klarar inte hela arbetet med avverkningen själv. Skördarens förare samarbetar oftast med en så kallad skotare. Skotarens förare är den som lastar det kapade timret och för ut dessa till närmsta uppsamlings- eller upphämtningsställe, oftast nära väg, där sedan timmerbilar hämtar upp det travade timret och för det sedan vidare till fabrik eller sågverk där timret sedan kommer att processas för att där bli papper, virke eller annan produkt inom produktionen.

Skördare blir mer och mer avancerade med fler funktioner och blir då dyrare. Nu är det inte ekonomiskt försvarbart för små skogsägare att införskaffa en egen skördare då dessa är dyra i inköp. Däremot kan flera skogsägare gå samman i ett kooperativ, där man då gemensamt kan införskaffa en skördare, men man kan också låta den som köper virket utföra avverkningen och då använder uppköparen sina egna maskiner och sin egen personal.