Skogsbrukets historia

Skogsbruk bedrevs i princip oförändrat under många hundra år. Bonden brukade ägnade vintern åt att hugga i skogen, timret användes för egna byggnationer eller som en extra inkomst. Till sin hjälp hade bonden sin såg och med hjälp av häst drogs stockarna ut ur skogen. Skogsarbete var mödosamt och tidskrävande. Enda sättet att öka takten var att anlita fler skogsarbetare. Detta ändrades vid mitten av 1950-talet när motorsågen fick sitt genombrott.

Med motorsåg gick det att fälla träd på en bråkdel av tiden det tog med handsåg och hästarna hade svårt att hinna med. Lösningen blev att bönderna började frakta ut virke med sina traktorer och detta är något bönder gör än idag. För större skogsägare eller skogsbolag var dock inte traktorer tillräckliga och specialiserade skogsmaskiner började dyka upp. De tidiga skogsmaskinerna var till för att lasta och frakta timmer.

Skogsbrukets historia

Maskinellt skogsbruk

Skogsmaskiner ökade markant takten i skogsbruket men det krävdes fortfarande mycket folk för att fälla träden. Lag av skogsarbetare fällde träden med motorsåg. De fällda träden drogs sedan ut hela med hjälp av en lunnare eller kapades och kvistades på plats av skogsarbetarna. Kapade och kvistade stockar fraktades ut ur skogen med hjälp av en kranförsedd skotare. Skotare används än idag i det svenska skogsbruket medan lunnare är ovanliga i Sverige.

Vid sextiotalets mitt utvecklades den första processorn.Tidiga processorer var monterade bak på skogsvagnar eller bak på skotare. Träden fälldes fortfarande manuellt men därefter togs stockarna med kran och kvistades och partades i processorn. Processorn kan sägas vara det första steget i utvecklingen av skördare. Det tog inte många år från det att processorn lanserades tills dess att föregångare till dagens skördare började dyka upp. Dessa skördare var mycket primitiva och långsamma jämfört med dagens.

Tidiga skördare hade en hydraulisk arm som grep tag i trädstammen och fällde trädet. Trädet lyftes därefter till processorn där det kvistades och apterades. I moderna skördare sitter allt i armen, skördaren griper tag i träden, fäller dem, kvistar dem och den inbyggda processorn mäter och apterar trädstammarna. Skogsmaskiner har revolutionerat skogsbruket. Idag anlitar skogsägare oftast entreprenörer när skog skall avverkas. Med hjälp av skördare och skotare går det snabbt att fälla träden och frakta ut virket.