Vackraste skogarna i Sverige

Det finns mycket skogar i Sverige och det är inte det enklaste att välja ut de vackraste i landet. Vi har dock gjort ett försök med detta och i den här artikeln kan du läsa om några av de absolut vackraste skogarna i vårt avlånga land. En av de vackraste skogarna är Söderåsens Nationalpark, som ligger i Skåne. Den är belägen mellan Röstånga och Ljungbyhed och är 1 625 hektar stor.

Skogen består av bok som blandas med ek, men även delar med ask, al, avenbok och lind finns i den. Även alm och lönn kan stå lite här och var i skogen. Alla träd är olika gamla och floran och faunan är unik. Söderåsens nationalpark har en marknivå med stor variation och mångfald. Du kan bland annat hitta svampar, mossor, insekter, fladdermöss och fåglar i området. Det är en mycket vacker ädellövskog i södra Sverige.

Vackraste skogarna i Sverige

Tandövala, Sturefors eklandskap och Tyresta nationalpark

Tandövala är ett naturreservat som ligger i Dalarna, närmare bestämt i Malung-Sälens kommun. Där finns det riktigt gammal granskog som inte har avverkats på 150 år. Förutom granskog finns även tallskog i området. Insprängt i skogen finns myrar och det finns även en del döda träd vilket ger känslan att det är orörd natur det handlar om. Det finns vandringsleder i området som låter er se mer av denna vackra natur.

Sturefors eklandskap är en del av Sturefors naturreservat som ligger i Östergötland. Ek är givetvis den dominerande trädarten i området, men även andra trädarter växer där. Flera av träden i området har en diameter på över en meter och på de gamla ekarna växer många lavarter. Skogen har ett rikt insektsliv, då insekterna älskar att bo i de gamla, murkna ekarna. Det finns också öppen hagmark i naturreservatet där ni kan vandra.

Tyresta Nationalpark är ytterligare en av de vackraste skogarna i Sverige och består av en stor och fin urskog. Nationalparken är 1 964 hektar stor och de större delarna är skogsbeklädda. Skogen ligger bara två mil från Stockholm centrum och är en riktig oas att besöka. Det är mycket tallar och granar i nationalparken och det finns träd som är över 400 år gamla i skogen. Det finns gott om vandringsleder att välja mellan på platsen.