Hydrauliskt avverkningsaggregat

Ett hydrauliskt avverkningsaggregat gör under för arbetet i skogen. I och med att aggregatet bygger på hydraulik istället för en tvåtaktsmotor som en traditionell motorsåg, blir den avsevärt mycket kraftigare och därmed effektivare. När du jobbar med den här typen av aggregat säkerställer du inte bara en mer effektiv avverkning, utan även en betydligt säkrare arbetsmiljö för de som jobbar i skogen. Dessutom slipper man stå och arbeta i avgaserna från en motorsåg.

Aggregaten består av en motorsåg för att kunna dels fälla trädet vid foten, dels kapa stockarna i rätt längd. Mer avancerade aggregat kvistar även av trädet under samma process. Genom att använda denna typ av utrustning kan avverkningen genomföras på ett mycket kontrollerat sätt, då det enkelt går att styra fällriktningen på virket. Genom att aggregaten kan monteras på såväl traktorer som larvbandsmaskiner kan de också användas i en mängd olika miljöer och terrängtyper.

Hydrauliskt avverkningsaggregat

En säkrare, snabbare och mer lönsam avverkningsprocess

Tid är pengar, inte minst i skogsnäringen. Att kunna bedriva en effektiv avverkning, samtidigt som man inte tummar på säkerheten är av yttersta vikt för varje aktör i branschen. Genom att använda rätt typ av hydrauliskt avverkningsaggregat kan man enkelt säkerställa att avverkningen går snabbt och smidigt, men med en bibehållen god arbetsmiljö. Onekligen gör detta att en investering i rätt aggregat kan bli en mycket uppskattad och lönsam affär.

Att hitta rätt aggregat är dock inte en helt enkel resa. För att hitta rätt gäller det att göra en total sammanställning av behovet i just din verksamhet, där saker som terrängtyp, erfarenhetsnivån hos operatörerna, väder och klimatförutsättningar vägs samman. Även om mycket går att läsa sig till, är det inte alltid så lätt att veta exakt vilket aggregat som passar. Särskilt inte om det rör sig om en första investering i den här typen av utrustning.

Avslutningsvis bör du, innan du tar beslutet om vilken investering som ska göras, ta en rejäl funderare. Har du någon i din närhet som investerat i avverkningsaggregat i närtid som du kan testa i din verksamhet? Förslagsvis bör du kika runt i ditt branschnätverk, och inta så mycket erfarenheter det någonsin är möjligt innan du gör slag i saken. Men en sak är säker, hydrauliska avverkningsaggregat bör vara av intresse för de flesta företag i skogsnäringen.